Urząd Miejski w Żarowie

Rekrutacja uczestników Drukuj Email
poniedziałek, 06 lutego 2012 12:39

Ośrodek Pomocy Społecznej w Żarowie, w związku z realizacją projektu systemowego, w lutym b.r. rozpoczyna rekrutację uczestników projektu – podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej do uczestnictwa w projekcie pt.: „WIP – Wiara w Integrację Pokoleniową”.

Termin realizacji projektu: 1 lutego 2012 r. – 31 grudnia 2012 r.

Sposób przeprowadzenia rekrutacji: Rekrutacja odbywać się będzie bezpośrednio w budynku Ośrodka Pomocy Społecznej w Żarowie, ul. Armii Krajowej 54. Pracownicy socjalni wyłonią osoby do udziału w projekcie, z którymi przeprowadzą rozmowę motywującą do udziału w projekcie oraz do zawarcia kontraktu socjalnego. Podpisanie kontraktu socjalnego poprzedzone zostanie wywiadem środowiskowym.

Grupa docelowa: Grupą docelową w projekcie będzie 13 osób bezrobotnych (7 mężczyzn i 6 kobiet), w tym: 3 osoby długotrwale bezrobotne, z czego 1 z orzeczeniem o lekkim stopniu niepełnosprawności i 1 niepełnosprawna (na podst. oświadczenia), w wieku aktywności zawodowej, zagrożonych wykluczeniem społecznym, z co najmniej jednego z powodów określonych w art. 7 ustawy o pomocy społecznej, korzystających ze świadczeń pomocy społecznej.

Osoby spełniające powyższe kryteria i zainteresowane udziałem w projekcie mogą zgłosić się na spotkanie rekrutacyjne, które odbędzie się dnia 16 lutego 2012 r. o godz. 11:00 w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Żarowie, ul. Armii Krajowej 54, pokój nr 3, w celu przeprowadzenia rozmowy konsultacyjnej z pracownikiem socjalnym.

Anita Denes-Ziemkiewicz
Marta Plizga


Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies.
Wszystkie zasady ich używania wraz z informacjami o sposobie wyrażania i cofania zgody na używanie cookies,
opisne są w Polityce Prywatności.

Copyright © Urząd Miejski w Żarowie | All rights reserved ® Wszelkie prawa zastrzeżone
Żaden fragment nie może być wykorzystany w jakiejkolwiek formie:
fotokopii, mikrofilmu czy innych reprodukcji i przekładany na język mechaniczny lub pisemny, bez zgody wydawcy (łącznie z tłumaczeniem na języki obce).
WebMaster: www.buchowski.com.pl