Plan Gospodarki Niskoemisyjnej

    

 

Pliki do pobrania

A A A

  

  

PLIKI DO POBRANIA:

OBWIESZCZENIE
Na podstawie art. 54 ust. 2 w związku z art. 30 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r. poz. 1235) zawiadamiam o wyłożeniu do konsultacji społecznych "Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Żarów" oraz Prognozy Oddziaływania na Środowisko dla "Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Żarów".

PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO DLA PLANU GOSPODARKI
NISKOEMISYJNEJ  DLA GMINY ŻARÓW


Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Żarów


 


  


strona główna  |  do góry  |