Wiadomości z miasta i gminy

    

 

Sprawdź, czy zapłaciłeś za grób 
(06.04.2016)

A A A

  

Urząd Miejski w Żarowie przypomina, że groby, na których umieszczono naklejkę lub tabliczkę, a zdjęcie tego grobu znajduje się na stronie internetowej www.um.zarow.pl na banerze GROBY DO LIKWIDACJI CMENTARZE KOMUNALNE W ŻAROWIE I WIERZBNEJ powinny zostać niezwłocznie opłacone.

Zgodnie z ponawianymi wielokrotnie informacjami w gazecie i stronie internetowej, czy na umieszczonych banerach przy wejściach na cmentarze, po 20 latach od pochowania zwłok w grobie należy wnieść opłatę tzw. prolongacyjną, która wynosi na dzień dzisiejszy 291,60 zł. Zwracamy jednocześnie uwagę na groby, na których nie ma czytelnych napisów o osobach w nich pochowanych. Takie groby też podlegają procedurze likwidacyjnej. Informujemy, że pierwsze likwidacje rozpoczną się na początku 2016 roku, a pomnik czy krzyż zostanie przechowany do momentu odbioru ich przez rodzinę lub bliskich, natomiast miejsce zostanie przeznaczone pod ponowny pochówek.

Przypominamy, że likwidacja grobu nie zwalnia z wniesienia opłaty za okres, w którym pozostawał on nieopłacony.

Przypominamy również, iż każdorazowo po upływie 20, 40 lub 60 lat od pochówku (w przypadku grobów wielomiejscowych od pierwszego pochówku) należy grób albo zlikwidować albo wnieść opłatę prolongacyjną na następne 20 lat. Informacja o roku kolejnej wpłaty znajduje się na wcześniejszej fakturze.

Zgodnie z nowym Zarządzeniem Burmistrza Miasta Żarów z dnia 15 marca 2016 roku nowe stawki opłat za usługi cmentarne i pogrzebowe wykonywane na terenie komunalnych cmentarzy kształtują się następująco:

1) miejsce pod grób pojedynczy                                                                  100,00 zł tj 108,00 zł brutto
2) miejsce pod grób podwójny (w pionie)                                                     200,00 zł tj 216,00 zł brutto
3) miejsce pod grób podwójny (w poziomie)                                                 200,00 zł tj. 216,00 zł brutto
4) miejsce pod grób mały                                                                           30,00 zł tj. 32,40 zł brutto
5) miejsce pod grobowiec pojedynczy                                                           360,00 zł tj. 388,80 zł brutto
6) miejsce pod grobowiec podwójny(w pionie)                                              1200,00 zł tj. 1296,00 zł brutto
7) miejsce pod grób ziemny na urnę                                                              80,00 zł tj. 86,40 zł brutto
8) opłata za zachowanie grobu na dalsze 20 lat                                              270,00 zł tj. 291,60 zł brutto
9) opłata za zachowanie grobu małego na dalsze 20 lat                                  50,00 zł tj. 54,00 zł brutto
10) korzystanie z kaplicy (1 doba)                                                                 120,00 zł tj. 129,60 zł brutto
11) dozór nad pochowaniem do grobu małego                                               120,00 zł tj. 129,60 zł brutto
12) dozór nad pochowaniem do pozostałych grobów                                       180,00 zł tj. 194,40 zł brutto
13) wjazd na cmentarz samochodu (do 3,5 tony) w celu montażu nagrobka       90,00 zł tj. 97,20 zł brutto


Do pobrania:


 


  


strona główna  |  do góry  |